Προσωπικό

Κ. Ελντάρ Αλίγιεφ

Α’ Γραμματέας

 

Κ. Ανάρ Μαμμάντοβ

Β’ Γραμματέας, Πρόξενος

 

Κα. Ταλέχα Χασανλί

Β' Γραμματέας

 

Κ. Εμίλ Αμπάσοβ

Ακόλουθος Οικονομικών Υποθέσεων

 

Κ. Μουσά Μαμμαντοβ

Διαχειριστής