Νομικό Πλαίσιο

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΠΟΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ1994

1. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία.
Υπεγράφη στις 26 Ιουλίου 1994, Μπακού.
Τέθηκε σε ισχύ την 1η Αυγούστου 1996.

1997

2.Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης.
Υπεγράφη στις 11 Απριλίου, 1997, Μπακού.
Τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιουλίου 1999.

3. Συμφωνιτικό συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Υπεγράφη στις 11 Απριλίου, 1997, Μπακού.
Τέθηκε σε ισχύ στις 19 Αυγούστου 1997.

4. Συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις λειτουργίες των Προξενικών τμημάτων των Πρεσβειών.
Υπεγράφη στις 11 Απριλίου 1997, Μπακού.

2003

5. Πρόγραμμα συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού για τα έτη 2002-2005 μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Υπεγράφη στις 11 Απριλίου 2003, Μπακού.

2004

6. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων.
Υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 2004, Μπακού.
Τέθηκε σε ισχύ στις 3 Σεπτεμβρίου 2006.

7. Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές.
Υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 2004, Μπακού.
Ετέθη σε ισχύ στις 2 Απριλίου 2005.

8. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αμοιβαία συνδρομή σε τελωνειακά θέματα.
Υπεγράφη στις 21 Ιουνίου 2004, Μπακού.
Εισηγήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2008.

2005

9. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού.
Υπεγράφη στις 7 Απριλίου 2005 στο Μπακού.
Τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2007.

2007

10. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα του φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Υπεγράφη στις 2 Αυγούστου 2007, Μπακού.
Τέθηκε σε ισχύ στις 22 Φεβρουαρίου 2008.

2009

 11. Σύμβαση μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου.
Υπογράφηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2009. Μπακού.
Τέθηκε σε ισχύ στις 11 Μαρτίου, 2010.

12. Συμφωνία περί αεροπορικών υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Υπογράφηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2009. Μπακού.

13. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Υπογράφηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2009. Μπακού.

14. Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης.
Υπογράφηκε στις 16 Φεβρουαρίου, 2009, Μπακού.

15. Το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ίδρυματος Προώθησης εξαγωγών και Επενδύσεων του Αζερμπαϊτζάν (AZPROMO) και Ελληνικού Σύνδεσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ).
Υπεγράφη στις 12 Μαΐου, 2009, Μπακού.

2010

 16. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή στον τομέα της πρόληψης και της εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών ατυχημάτων.
Υπογράφηκε στις 23 Φεβρουαρίου, 2010, Αθήνα.

2011

17. Πρόγραμμα μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού για τα έτη 2011-2012-2013.
Υπεγράφη στις 5 Απριλίου 2011, Μπακού.

18. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.
Υπεγράφη στις 5 Απριλίου 2011, Μπακού.

19. Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.
Υπεγράφη στις 5 Απριλίου 2011, Μπακού.

20. Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Κρατικής επιχείρησης πετρελαίου μεταξύ της Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR) και της Ελληνικής Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ).
Υπεγράφη στις 05 Απριλίου 2011, Μπακού.

21. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ίδρυματος Προώθησης εξαγωγών και Επενδύσεων του Αζερμπαϊτζάν (AZPROMO) και Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ).
Υπεγράφη στις 06 Απριλίου 2011, Μπακού.

Αναζήτηση σε αρχείο