Visa

 • Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμων 13, Ψυχικό

  Τηλ / Φαξ: +30 210 724 82 36

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: athens_consul@mfa.gov.az

  Ανοιχτά: Τρίτη και Πέμπτη από τις 10.00 έως τις 13.00

   

  Χρόνος έκδοσης βίζας: έως 10 εργάσιμες ημέρες, εξαιρείται η μέρα κατάθεσης εγγράφων.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ταξιδιωτική προειδοποίηση για τα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγγραφή αλλοδαπών και ανιθαγενών κατά την είσοδο και παραμονή στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν

   

   

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

  Η σχετική διαδικασία έκδοσης βίζας ξεκινά μόνο όταν όλα τα απαραίτητα έγγραφα γίνονται αποδεκτά από το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας. Οι ελλιπείς φάκελοι αιτήσεων για βίζα δεν γίνονται αποδεκτοί.

  Όλες οι αιτήσεις για βίζα πολλαπλών εισόδων αποστέλλονται από το πρόσωπο που προσκαλεί από την Αζερική πλευρά απευθείας στην Προξενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών του Αζερμπαϊτζάν για τη σχετική διαδικασία έγκρισης.

  Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν είναι συμβαλλόμενο μέρος, το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας διατηρεί το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις να εξετάζει αίτηση για βίζα για όσο  χρονικό διάστημα, που κρίνεται απαραίτητο. Η θεώρηση μπορεί να απορριφθεί εάν οι αρχές έχουν λόγους να πιστεύουν ότι η είσοδος ή η παραμονή του αιτούντος στο Αζερμπαϊτζάν δεν είναι επιθυμητή.

  Η επιστροφή της πληρωμής για διάφορους λόγους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός του μήνα από την εκτέλεση της πληρωμής.

  Δεν μπορούν να δοθούν εκ των προτέρων εγγυήσεις σχετικά με την έκδοση βίζας. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται η αγορά εισιτηρίων (που δεν επιστρέφονται ή αλλάζονται) πριν από την έγκριση βίζας.

  Διευκόλυνση των διαδικασιών έκδοσης βίζας βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν (στα αγγλικά)

   

  Κόστος βίζας

   

  Προξενικό τέλος για τους πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας: 35 ευρώ.

  Για άλλες εθνικότητες δείτε εδώ.


  Μέθοδοι πληρωμής:

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΈΜΒΑΣΜΑ.

  Δεν γίνονται δεκτά μετρητά ή πιστωτικές κάρτες. Τα τέλη βίζας καταβάλλονται σε ευρώ.

  Όλες χρεώσεις τραπεζικών συναλλαγών (μετατροπή συναλλάγματος κ.λπ.) καταβάλλονται από τον αιτούντα, διαφορετικά η αίτηση βίζας δεν επεξεργάζεται. Για να μάθετε ακριβείς πληροφορίες για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας.

   

  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 

  ALPHA BANK

  Αριθμός λογαριασμού:

  107002002005904

  IBAN:

  GR12 0140 1070 1070 0200 2005 904

  SWIFT CODE (BIC): 

  CRBAGRAA

   

  Είδη Θεωρήσεων:

  1. Θεώρηση Εισόδου (Entry visa)
  • Η Απλή Θεώρηση Μονής Εισόδου επιτρέπει μόνο μία είσοδο στο Αζερμπαϊτζάν εντός συγκεκριμένης περιόδου.
  • Η Θεώρηση Πολλαπλών Εισόδων ισχύει μέχρι και 5 έτη. Αυτός ο τύπος θεώρησης επιτρέπει σε ένα άτομο να εισέλθει και να εξέλθει από τη χώρα αρκετές φορές εντός της σχετικής περιόδου.

  Η περίοδος παραμονής στη χώρα περιορίζεται από την περίοδο ισχύος της θεώρησης. Η θεώρηση καθίσταται άκυρη εάν δεν χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ισχύος της.

   

  1. Θεώρηση Διέλευσης (Transit visa)

  • ΘεώρησηΔιέλευσηςμονής εισόδου και Θεώρηση Διέλευσης πολλαπλών εισόδων χορηγούνται σε αλλοδαπούς και απάτριδες που διέρχονται από το έδαφος της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με προορισμό εκτός του Αζερμπαϊτζάν.
  • Η διάρκεια ισχύος της θεώρησης διέλευσης είναι 30 ημέρες, ενώ η επιτρεπόμενη διαμονή στη χώρα είναι 5 ημέρες.
  • Οι θεωρήσεις διαμετακόμισης χορηγούνται βάσει περιστάσεων συγκεκριμένης διαδρομής διέλευσης, και βάση χρήσης αεροπορικών, υδάτινων, σιδηροδρομικών και άλλων μέσων μεταφοράς και για ένα απαραίτητο για το ταξίδι χρονικό διάστημα.

   

  Υποβολή Αίτησης Θεώρησης

  Προχωρήστε στο παρακάτω σύνδεσμο για να κάνετε την αίτηση θεώρησης διαδικτυακά:

  http://eapplication.mfa.gov.az/visa/#/

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα πεδία της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν προσεκτικά. Οι ελλιπείς αιτήσεις θα επιστρέφονται χωρίς να επεξεργαστούν και ενδέχεται να οδηγήσουν σε απόρριψη. Παρακολουθήστε ένα εκπαιδευτικό βίντεο (στα αγγλικά) που εξηγεί πώς μπορείτε να κάνετε σωστή αίτηση για βίζα στο διαδίκτυο.

   

  Το έγγραφο επιβεβαίωσης συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  1) Υποστηρικτικά έγγραφα ανάλογα με τον τύπο της επίσκεψης (δείτε την παρακάτω λίστα).

  2) Πρωτότυπο έγκυρο διαβατήριο + φωτοτυπία διαβατηρίου:
       - η ημερομηνία ισχύος του πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις μήνες πέραν της διάρκειας της αιτούμενης θεώρησης,
       - πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες.

  3) Δύο (2) βιομετρικές πρόσφατες ( το πολύ 6 μηνών) έγχρωμες φωτογραφίες 3 εκ. x 4 εκ με λευκό φόντο. Η αίτηση για βίζα δεν θα γίνει αποδεκτή εάν η φωτογραφία δεν είναι όπως απαιτείται.

  4) Οι αλλοδαποί πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν ελληνική άδεια παραμονής.

  5) Αντίγραφο της κράτησης πτήσης.

  6) Απόδειξη πληρωμής / τραπεζικής συναλλαγής.

  Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση. Διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της θεώρησης:

  Επίσημη επίσκεψη:

  • Διπλωματική νότα του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, των Διπλωματικών Αντιπροσωπειών ή των Διεθνών Οργανισμών.
  • Αντίγραφο της διπλωματικής / ειδικής ταυτότητας έκδοσης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

  Επαγγελματική επίσκεψη:

  • Επιστολή πρόσκλησης από τον νομικό πρόσωπο που εδρεύει στο Αζερμπαϊτζάν (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη), όπου αναγράφονται προσωπικά στοιχεία, ο σκοπός του ταξιδιού και η διάρκεια της προβλεπόμενης διαμονής του αιτούντος στο Αζερμπαϊτζάν.
  • Το αντίγραφο του Πιστοποιητικό επίσημης καταχώρισης του καλώντας εταιρείας από την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν.
  • Πιστοποιητικό εργοδότη / εκπαιδευτικού οργανισμού (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, η θέση που κατέχει στην εταιρία, ο σκοπός του ταξιδιού και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.

  Επίσκεψη συγγενών/φίλων:

  • Προσωπική πρόσκληση από συγγενή ή φίλο από την Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, τους οποίους ο αιτών σκοπεύει να επισκεφθεί. Υποβάλλεται μαζί με το αντίγραφο του εθνικού δελτίου ταυτότητας του Αζερμπαϊτζάν ή του διαβατηρίου. (Παράδειγμα προσκλήσεις στα αγγλικά/ sample invitation form)
  • Πιστοποιητικό εργοδότη/εκπαιδευτικού οργανισμού (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, η θέση που κατέχει στην εταιρία, ο σκοπός του ταξιδιού και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.

  Για βίζα διαμετακόμισης:

  • Πιστοποιητικό εργοδότη / εκπαιδευτικού οργανισμού (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, η θέση που κατέχει στην εταιρία, ο σκοπός του ταξιδιού και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.
  • Έγκυρη θεώρηση εισόδου της χώρας τελικού προορισμού, αν απαιτείται.

  Τουριστική επίσκεψη:

  • Κράτηση ξενοδοχείου. Απαιτείται πιστοποιητικό κράτησης υπογραμμένο και σφραγισμένο από την διεύθυνση του ξενοδοχείου. Ανεπίσημη αλληλογραφία (π.χ. μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.) με το ξενοδοχείο δεν θα γίνει δεκτή.
  • Πιστοποιητικό εργοδότη / εκπαιδευτικού οργανισμού (υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) στο οποίο πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, η θέση που κατέχει στην εταιρία, ο σκοπός του ταξιδιού και η κάλυψη των εξόδων ταξιδιού.
  • Για τους τουρίστες, είναι πλέον δυνατόν η απόκτηση ηλεκτρονικής τουριστικής βίζας. Για την έκδοση μιας τέτοιας θεώρησης, οι τουρίστες θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα ταξιδιωτικά γραφεία στο Αζερμπαϊτζάν.

   

  Αλλαγές στην διαδικασία έκδοσης θεώρησης εισόδου αλλοδαπών και απατρίδων κατά την άφιξή τους στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.

  Σύμφωνα με το διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με αριθ. 326 από 13 Σεπτεμβρίου 2010 αλλοδαποί πολίτες και οι απάτριδες κατά την άφιξη τους στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν μπορούν να πάρουν την θεώρηση εισόδου στο τμήμα θεωρήσεων στα διεθνή αεροδρόμια της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις διακρατικές και διακυβερνητικές συνθήκες της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν
  2. Τα πρόσωπα που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν με την επίσημη πρόσκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Προέδρου του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Επικεφαλή της Διοίκησης του Πρόεδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Επικεφαλή του Ανώτατου Κοινοβουλίου της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν.

   3. Τα πρόσωπα που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν με την επίσημη πρόσκληση του Προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Συνήγορος του Πολίτη) της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Προέδρου της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του επικεφαλή των κεντρικών εκτελεστικών οργάνων της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Πρόεδρου της Κεντρικής Τράπεζας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Προϊσταμένου της Διοικητικής Υπηρεσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Προϊσταμένου της Ειδικής Ιατρικής Υπηρεσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, της Διεύθυνσης της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, του Επικεφαλή του Μουσουλμανικού Τμήματος του Καυκάσου, των προέδρων των ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν στο πλαίσιο των διεθνών συνθήκων που υποστηρίζονται από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, συμφώνα με την κρατική υπηρεσία μετανάστευσης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ·

   4. Τα μέλη του διπλωματικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού των ξένων διπλωματικών αποστολών, προξενείων και γραφείων των διεθνών οργανισμών που βρίσκονται στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και οι αλλοδαποί πολίτες που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν με ειδικές διπλωματικές αποστολές

   5. Τα άτομα που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν με την επίσημη πρόσκληση του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με σκοπό να συμμετάσχουν στις εργασίες εξάλειψης των συνεπειών των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

   6. Τα άτομα που επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν λόγω θανάτου ενός μέλους της οικογένειας τους, κάτι που επιβεβαιώνεται με σχετικά έγγραφα.

   7. Στις περιπτώσεις που οι αλλοδαποί πολίτες οι οποίοι επισκέπτονται τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν διαμένουν στις χώρες στις οποίες δεν υπάρχει διπλωματική αποστολή είτε το προξενείο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν όμως υπάρχει απευθείας πτήση για τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν.

Αναζήτηση σε αρχείο