2016-12-29

Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας θα είναι κλειστά από τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έως 4 Ιανουαρίου του 2017.

Το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας θα είναι κλειστά από τις 31 Δεκεμβρίου 2016 έως 4 Ιανουαρίου του 2017.

Αναζήτηση σε αρχείο